Uz visām „egzotika.lv” precēm tiek nodrošināta kvalitātes garantija, kura stājas spēkā dienā, kad prece tiek pārdota. Visām riepām ir 1gadu garantija. Garantija tiek nodrošināta ražošanas defektu (bojājumu) gadījumā. Ja Jūs pamanijāt, ka iegādātā prece nav kvalitatīva, nekavējoties paziņojiet par to „egzotika.lv” administrācijai. Konstatējot, ka tas ir rūpnīcas defekts, mēs apmainīsim šo preci pret jaunu vai atgriezīsim Jums naudu.Sīkāku informāciju par garantijas saistībām Jūs varat atrast sadaļā par: „Preču pirkšanu un pārdošanu”.